Over ons

Vzw Vrije Kinderdagverblijven Veurne (VKV) organiseert opvang in groeps- en gezinsverband voor kinderen van 0 tot middelbare schoolleeftijd. De opvang wordt opengesteld voor kinderen die er nood aan hebben, ongeacht hun etnische afkomst en de levensbeschouwelijke of politieke overtuiging van de ouders.

 

We bieden opvang aan voor chronisch zieke kinderen en voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte, dit vanuit een diepmenselijke bekommernis om het welzijn van deze kinderen. We streven ernaar het kind met specifieke zorgbehoefte een goed zelfbeeld te bezorgen en het te laten participeren in het groepsgebeuren zodat het later zo goed mogelijk in de maatschappij kan integreren. We werken nauw samen met de ouders om het opvanginitiatief te vinden die aansluit bij hun visie op de samenleving en de opvoeding. We blijven contact houden met de ouders en bij opvoedkundige of sociale problemen helpen we bij het zoeken naar deskundige hulp.

 

Daarnaast heeft de vzw een kinderbegeleider in dienst, die thuisopvang van het zieke kind uitvoert in de regio van de Westkust. 

 

We beschikken over een team van deskundige medewerkers, die zorg dragen voor de veiligheid, de gezondheid, het lichamelijk en psychisch welzijn van de kinderen gedurende de hele verblijfsperiode. De medewerkers hebben op de eerste plaats respect voor de behoefte van gehechtheid van het kleine kind aan de volwassen persoon en het gevoel van veiligheid en geborgenheid dat hiermee gepaard gaat. We proberen een vaste opvang te realiseren en houden hierbij rekening met de affectieve band die bestaat tussen kind en begeleider.  

 

Vzw VKV wil de ontwikkeling van elk kind op de best mogelijke manier begeleiden en in dit kader spelactiviteiten aanbieden op vlak van motorische, expressieve en cognitieve ontwikkeling, waarbij de taal als heel belangrijk beschouwd wordt. Daarnaast wordt de zelfredzaamheid van de kinderen opgevolgd.  We hebben oog voor de gezondheid en werken mee aan een preventieve gezondheidszorg door middel van informatie en gezonde voedings- en leefgewoonten.

 

We willen door kwaliteitsvolle, flexibele opvang meewerken aan de emancipatie van alle gezinnen. Speciaal hebben wij oog voor de kansarme gezinnen, we scheppen voor hen een financieel haalbaar en sociaal aanvaardbaar klimaat zodat zij optimaal kunnen functioneren.

 

Vzw Vrije Kinderdagverblijven Veurne is een centrum van dienstverlening aan kinderen tot de middelbare school. Ze wil door middel van een kwaliteitsvolle opvang, christelijk geïnspireerd, in een niet - schools verband, op maat van elk kind, maximale ontwikkelingskansen bieden. Gekwalificeerd personeel staat, binnen een aangepaste en veilige accommodatie, in voor een degelijke opvoeding, verzorging, spel - en leefklimaat en een aangepaste en gevarieerde voeding op basis van de richtlijnen van Kind & Gezin. In een toffe sfeer, opgebouwd door kindvriendelijke medewerkers en in overleg met ouders en verantwoordelijken, wil de dienstverlening het kwetsbare kind een positief zelfbeeld en het noodzakelijk basisvertrouwen binnen de leefwereld thuis en elders bijbrengen.

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top