Pedagogische visie Dienst voor opvanggezinnen

Algemeen: 

Onze dienst voor opvanggezinnen wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

 

Wenbeleid:

Vanuit de dienst opvanggezinnen raden we aan om voor de start van de opvang uw kind reeds een aantal keren te laten wennen in de gezins-/groepsopvang. Dit om volgende redenen: ter preventie van wiegendood, zodat uw kindje geleidelijk aan de opvang kan wennen, zodat de onthaalouder uw kind en uw gezin kan leren kennen.
Wenmomenten worden geregeld in samenspraak met de onthaalouder. Dit kan een kort bezoek met de ouders zijn en later een aantal uurtjes alleen. De wenmomenten vinden nooit meer dan 1 maand voor de effectieve opvang plaats.

 

Huisbezoeken:

De verantwoordelijke van de dienst voor opvanggezinnen waarborgt een voldoende permanente begeleiding van de aangesloten onthaalouders en de opgevangen kinderen. Niet alle onthaalouders worden echter met dezelfde frequentie bezocht. Startende onthaalouders zullen bijvoorbeeld vaker bezocht worden dan onthaalouders die al jaren aangesloten zijn bij de dienst en over een ruime ervaring beschikken. We streven naar een planning van huisbezoeken volgens individuele noodwendigheid. Wel streven we ernaar dat een zekere regelmaat van de huisbezoeken gehandhaafd blijft zodat alle begeleidingsaspecten, waarbij de aandacht voor de ontwikkeling van een kind in belangrijke mate deel uitmaakt, systematisch opgevolgd kunnen worden. Deze huisbezoeken zijn ook de momenten bij uitstek waar de onthaalouder haar vragen of ideeën kan bespreken met de dienstverantwoordelijke. Andere terugkerende gesprekken zijn veiligheidscontrole, orde en netheid, crisisprocedure,...

 

Vormingen:

De dienst voor opvanggezinnen biedt een jaarlijks vormingspakket aan dat zo veel mogelijk rekening houdt met vastgestelde noden en behoeften die tijdens de huisbezoeken werden vastgesteld. Dit garandeert dat onze onthaalouders op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen die op het vlak van kinderopvang plaatsvinden.

Een aantal van de aangeboden vormingen worden ook opengesteld voor de ouders. Indien u hiervoor interesse hebt, kan u dit laten weten aan de onthaalouder of rechtstreeks aan de dienstverantwoordelijke.

 

Verder garanderen wij dat de vergoedingen voor geleverde prestaties waarop de onthaalouders recht hebben correct en stipt worden uitbetaald. Tevens zullen wij hen waar mogelijk allerhande ondersteuning van materiële en immateriële aard bieden, alsook zoveel mogelijk hun belangen bij de verschillende overheden verdedigen.

 

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top