Inclusieve opvang Kinderhaven

De groepsopvang richt zich op kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. We zijn hiervoor professioneel uitgerust en beschikken over medewerkers die optimale ontplooiingskansen willen bieden aan de kinderen. Ieder kind is welkom, ongeacht de etnische afkomst of de levensbeschouwelijke en politieke overtuiging van de ouders.

 

Wij staan open om kinderen met een specifieke zorgbehoefte op te vangen. Deze kinderen krijgen gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen. Op deze manier staan wij garant voor 'inclusieve opvang'.

 

Om een kind met specifieke zorg op te vangen wordt voor de start van de opvang in dialoog getreden met de ouders, zodat beide partijen duidelijk weten wat van elkaar verwacht wordt in functie van de zorg voor het kind. 

 

Heb je vragen rond inclusieve opvang binnen Kinderhaven? Spreek ons aan, we helpen je immers graag verder.

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top