Inclusieve opvang Dienst voor opvanggezinnen

De dienst opvanggezinnen richt zich op kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan. 

Enkele onthaalouders richten zich (ook) op kinderen tot de middelbare schoolleeftijd buiten de schooluren.

 

We beschikken hiervoor over onthaalouders en professionele medewerkers die hen ondersteunen met oog op het aanbieden van optimale ontplooiingskansen aan de kinderen.

  

Ieder kind is welkom, ongeacht de etnische afkomst en de levensbeschouwelijke of politieke overtuiging van de ouders.

 

  

Wij staan open om kinderen met een specifieke zorgbehoefte op te vangen. Deze kinderen krijgen gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen. Op deze manier staan wij garant voor 'inclusieve opvang'.

Om een kind met specifieke zorg op te vangen, wordt voor de start van de opvang in dialoog getreden met de ouders en de onthaalouder zodat alle partijen duidelijk weten wat van elkaar verwacht wordt in functie van de zorg voor het kind. 

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top