Tarieven Dienst voor opvanggezinnen

vzw VKV is erkend door Kind & Gezin als IKG (=inkomstengerelateerde) instelling. Ouders betalen bij ons een dagtarief, aangepast aan het gezinsinkomen.

 

De prijs die u moet betalen (inkomenstarief) wordt automatisch berekend aan de hand van de gezinsgegevens zoals bekend bij FOD Financiën en FOD sociale zaken.

 

Een volle dag opvang (meer dan 5 uur) kost 100% van de dagprijs.

Een halve dag opvang (minder dan 5 uur) kost 60% van de dagprijs.

Een derde dag opvang (minder dan 3 uur) kost 40% van de dagprijs,
Derde dag kan enkel bij kinderen die voltijds naar school gaan.

Een lange dag opvang (langer dan 11 uur) kost 160% van de dagprijs.

 

Het inkomenstarief dekt het geheel der verblijfkosten met uitzondering van fles- en dieetvoeding, afvalverwerking en eventuele extra kosten.

 

De kosten voor kinderopvang zijn gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Ieder jaar kan hiertoe een fiscaal attest bekomen worden. Voor meer info hieromtrent kan u zich wenden tot uw regionale belastingkantoor.

 

Het berekenen van uw inkomenstarief dient u zelf te doen via https://mijn.kindengezin.be/home één maand voor de start van de opvang (Handleiding). Registreren en aanmelden op uw persoonlijke Kind & Gezin pagina gebeurt met uw EID-kaart of via de Itsme-app.  Het verkregen attest dient aan de opvang bezorgd te worden voor de eerste opvangdag. Dit kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ter info: indien u graag op voorhand reeds wil weten hoeveel uw dagprijs ongeveer zal zijn, dan kunt u steeds een simulatie maken via https://mijn.kindengezin.be/home

 

 

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top