Nieuwe inschrijvingen Sporrewaan

Aanvraag

Als u uw kindje wil inschrijven in 't Sporrewaan, kan u hiervoor een aanvraag doen via deze link of via 058 31 36 38. Dan wordt er nagekeken of er een plaatsje beschikbaar is. Er wordt hierbij rekening gehouden met de officiële plaatsbezetting van het kinderdagverblijf. Bij aanvraag geeft u volgende zaken door:

 • Vanaf wanneer heeft u opvang nodig
 • Voor hoeveel dagen heeft u opvang nodig 
 • Wenst u een vast of een variabel opvangplan

Indien er geen plaats beschikbaar is, wijzen wij door naar een andere dienst binnen de VZW, naar andere diensten of kan het kind, indien de ouders dit wensen, op de wachtlijst worden geplaatst.  

Op het moment dat een plaats vrijkomt wordt de volgorde van de wachtlijst gerespecteerd, soms gebeurt het toch dat van deze volgorde wordt afgeweken. Dit bijvoorbeeld omwille van specifieke situaties, eventuele dagdelen die vrij komen en die tegemoet komen aan een bepaalde vraag of het hanteren van de wettelijke voorrangsregels.

 

Inschrijving

Bij ons inschrijvingsbeleid worden volgende wettelijke voorrangsregels gehanteerd:

 • Werksituatie
 • Alleenstaanden
 • Laag inkomen
 • Pleegkinderen
 • Broer of zus in de opvang
 • Kwetsbaar gezin
 • Kinderen van het eigen personeel

Bij inschrijving geldt volgende procedure:

 • Rondleiding in het kinderdagverblijf (voor een virtuele rondleiding klik hier)
 • Bespreken van het huishoudelijk reglement
 • Meegeven van de factuur voor de reservatievergoeding. 
  Deze vergoeding bedraagt €50 of €250, afhankelijk van uw gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen. Als deze vergoeding gestort is, is de opvangplaats voor uw kind verzekerd. De reservatievergoeding wordt op het einde van de opvangperiode integraal teruggestort als de opvangplaats effectief werd ingenomen en na betaling van alle facturen. 
 • Overeenkomst opmaken

 Als u uw kindje komt inschrijven vragen wij om volgende documenten mee te brengen:

 • Bij twijfel welke reservatievergoeding u dient te betalen: Het meest recente aanslagbiljet (van beide partners)
 • Indien u alleenstaand bent of de partners op een apart adres gedomicilieerd staan: Een bewijs van gezinssamenstelling
  Dit bewijs kan opgehaald worden op het stadhuis.
 • (indien reeds beschikbaar: attest inkomenstarief of EID/federaal token + pincode)

 

Afspraak één maand voor de opvang start

Ongeveer één maand voor de opvang start, neemt de verantwoordelijke contact op met de ouders om een afspraak te maken zodat het kinddossier kan aangevuld worden. Op dat moment worden eveneens de wendagen afgesproken en het attest inkomenstarief in ontvangst genomen (of wordt dit samen opgemaakt). We maken dan ook kennis met de groep waar het kindje zal verblijven.

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top