Dagverloop De Kadees

Voorschoolse opvang:

 • 7u15: Alle kadeetjes zijn van harte welkom in de Poppies (rode groep) van 't Sporrewaan. Ontbijt mag eventueel meegebracht worden, ten laatste tot 7u45.

 • 7u15 - 8u00: Kadeetjes spelen naar hartenlust!

 • 8u00: De kinderen worden naar de kleuterschool 't Regenboogje gebracht door een verantwoordelijke. Kinderen van andere scholen kunnen door hun schoolbus aan de opvangvoorziening opgehaald worden.

 

Naschoolse opvang:

 • 16u05: Alle kadeetjes worden te voet opgehaald aan de kleuterschool 't Regenboogje en gebracht naar de buitenschoolse opvang "De Kadees". Kinderen van andere scholen kunnen gebracht worden met de schoolbus en aansluiten in de opvang.

 • 16u05 - 16u45: De kinderen bergen hun boekentas op, doen een toiletbezoek en nuttigen het vieruurtje (boterhammen of fruit) dat steeds door onze dienst voorzien wordt.

 • 16u45 - 18u30: De kinderen kunnen naar hartenlust spelen, naargelang de weersomstandigheden is er binnen- of buitenspel. 

 

Woensdagnamiddag schooldag:

 • 12u05: Alle kadeetjes worden te voet opgehaald aan de kleuterschool 't Regenboogje en gebracht naar de buitenschoolse opvang "De Kadees". Kinderen van andere scholen kunnen gebracht worden met de schoolbus en aansluiten in de opvang. Kinderen van scholen uit Veurne kunnen op vraag opgehaald worden door een begeleid(st)er.

 • 12u05 - 13u15: De kinderen bergen hun boekentas op, doen een toiletbezoek en nuttigen het middagmaal, dat door ons voorzien wordt of eventueel zelf meegebracht wordt.

 • 13u15 - 14u15: Vrij spel

 • 14u15 - 16u00: Activiteit gebaseerd op een welbepaald thema, zelfgekozen door de kinderen in het kader van kinderparticipatie.

 • 16u00 - 16u45: Nuttigen van het vieruurtje (melkproduct) dat steeds door onze dienst voorzien wordt.

 • 16u45 - 18u30: Vrij spel

 

Schoolvrije dagen & vakanties:

 • 7u15: Alle kadeetjes zijn van harte welkom! Ontbijt mag eventueel meegebracht worden, ten laatste tot 8u00.

 • 7u15 - 10u00: Vrij spel

 • 10u00: Er wordt een tienuurtje aangeboden.

 • 10u30 – 11u45: Voormiddagactiviteit gebaseerd op een welbepaald thema.

 • 12u00 – (ong.) 13u15: Verse warme maaltijd of eigen meegebrachte boterhammen.

 • 13u15 – 14u15: Vrij spel

 • 14u15 – 16u00: Namiddagactiviteit gebaseerd op een welbepaald thema.

 • 16u00 – (ong.) 16u45: Vieruurtje (boterhammen, fruit of melkproduct)

 • 16u45 – 18u30: Vrij spel

 

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top