Tarieven Dienst voor opvanggezinnen

vzw VKV is erkend door Kind&Gezin als IKG (=inkomstengerelateerde) instelling. Ouders betalen bij ons een dagtarief, aangepast aan het gezinsinkomen.

 

De prijs die u moet betalen (inkomenstarief) wordt automatisch berekend aan de hand van de gezinsgegevens zoals bekend bij FOD Financiën en FOD sociale zaken.

 

Een volle dag opvang (meer dan 5 uur) kost 100% van de dagprijs.

Een halve dag opvang (minder dan 5 uur) kost 60% van de dagprijs.

Een derde dag opvang (minder dan 3 uur) kost 40% van de dagprijs,
Derde dag kan enkel bij kinderen die voltijds naar school gaan.

Een lange dag opvang (langer dan 11 uur) kost 160% van de dagprijs.

 

Het inkomenstarief dekt het geheel der verblijfkosten met uitzondering van fles- en dieetvoeding, afvalverwerking en eventuele extra kosten.

 

De kosten voor kinderopvang zijn gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Ieder jaar kan hiertoe een fiscaal attest bekomen worden. Voor meer info hieromtrent kan u zich wenden tot uw regionale belastingkantoor.

 

  

Het berekenen van uw inkomenstarief dient u zelf te doen via de website van Kind&Gezin één maand voor de start van de opvang (Handleiding).

Registreren en aanmelden op uw persoonlijke Kind&Gezin pagina gebeurt met uw EID-kaart of federaal token en bijhorende pincode. 

Het verkregen attest dient aan de opvang afgegeven te worden voor de eerste opvangdag.

 

 

 

Ter info: indien u graag op voorhand reeds wil weten hoeveel uw dagprijs ongeveer zal zijn, dan kunt u steeds met de meest recente aanslagbiljetten bij ons terecht zodat wij dit voor u kunnen berekenen.

 

 

 

De volledige brochure 'Inkomenstarief' van kind&Gezin vindt u hier.

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top